raiffeisen bank imw 2016 11 RAIFFEISEN BANK IMW 2016